Miền Bắc 0914.348.397
Miền Trung 0983.04.88.14
Miền Nam 0975.907.336

TD-A510-MTS-E Transfer Server

Mã: TD-A510-MTS-E

– Nền tảng phần cứng X86 hiệu suất cao, ổn định và đáng tin cậy
– Đặt trước phần mềm trước khi giao hàng; Triển khai đơn giản tất cả trong một
– Hỗ trợ truy cập thiết bị của TVT và các nhà sản xuất nổi tiếng khác trong ngành
– Hỗ trợ giao thức ONVIF
– Hỗ trợ báo cáo thiết bị tự động
– Hỗ trợ thêm thiết bị thông qua địa chỉ IP, phân đoạn địa chỉ IP, tên miền và số sê-ri
– Tự động tìm kiếm thiết bị và nhanh chóng thêm thiết bị
– Hỗ trợ các chế độ hiển thị màn hình tiêu chuẩn, màn hình rộng và màn hình tùy chỉnh
– Truy cập và truyền luồng 880Mbps trên mỗi thiết bị
– 4 cổng Ethernet gigabit, khả năng dự phòng mạng mạnh mẽ