Miền Bắc 0914.348.397
Miền Trung 0983.04.88.14
Miền Nam 0975.907.336

720P Series

 • TD-2116TS-HL

  Đầu ghi hình 16 kênh TD-2116TS-HL

  Đầu ghi hình 16 kênh TD-2116TS-HL

  Loạt sản phẩm có thể kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.265 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực ở mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống. Dòng này hỗ trợ đầu vào video 16 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH, phát lại đồng thời 16 CH.
  Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, trung chuyển

  Mã: TD-2116TS-HL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2004TS-CL

  Đầu ghi hình 4 kênh 1080P lite HD TD-2004TS-CL

  Đầu ghi hình 4 kênh 1080P lite HD TD-2004TS-CL

  TD-2004TS-CL là DVR độ nét cao 4CH 1080P lite với khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  TD-2004TS-CL hỗ trợ đầu vào video 4 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH và phát lại đồng thời 4 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2004TS-CL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2104TS-CL-C

  Đầu ghi hình 4 kênh 1080P lite HD TD-2104TS-CL-C

  Đầu ghi hình 4 kênh 1080P lite HD TD-2104TS-CL-C

  TD-2104TS-CL-C là DVR độ nét cao 4CH 1080P lite với khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  TD-2104TS-CL-C hỗ trợ đầu vào video 4 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH và phát lại đồng thời 4 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2104TS-CL-C Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2004TS-HL

  Đầu ghi hình 4 kênh TD-2004TS-HL

  Đầu ghi hình 4 kênh TD-2004TS-HL

  TD-2004TS-HL là đầu ghi hình độ nét cao 4 CH 1080P với khả năng kết nối camera analog và IP đồng thời, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.265 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực ở mỗi kênh và nhận ra chất lượng vượt trội tính mạnh mẽ của hệ thống. TD-2004TS-HL hỗ trợ đầu vào video 4 CH, đầu vào âm thanh 1 CH, phát đồng thời 4 CH.
  Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2004TS-HL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2100TS-CL-A

  Đầu ghi hình 4/8 kênh 1080P lite HD TD-2100TS-CL-A

  Đầu ghi hình 4/8 kênh 1080P lite HD TD-2100TS-CL-A

  Dòng TD-2100TS-CL-A là DVR độ nét cao 4/8 CH 1080P lite với khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  Dòng TD-2100TS-CL-A hỗ trợ đầu vào video 4/8 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH và phát lại đồng thời 4/8 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2100TS-CL-A Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2004-08NS-HL

  Đầu ghi hình 4/8 kênh TD-2004-08NS-HL

  Đầu ghi hình 4/8 kênh TD-2004-08NS-HL

  TD-2004 / 08NS-HL là DVR độ nét cao 4/8 CH 720P với khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.265 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến để đảm bảo ghi hình thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra tính mạnh mẽ vượt trội của hệ thống. TD-2004 / 08NS-HL hỗ trợ đầu vào video 4 / 8CH, đầu vào âm thanh 1 CH, phát lại đồng thời 4/8 CH.
  Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2004-08NS-HL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2700TS-CL

  Đầu ghi hình 4/8/16 kênh 1080P lite HD TD-2700TS-CL

  Đầu ghi hình 4/8/16 kênh 1080P lite HD TD-2700TS-CL

  Dòng TD-2700TS-CL là DVR độ phân giải cao 4/8/16 CH 1080P lite có khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra tính mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  TD-2700TS-CL hỗ trợ đầu vào video 4/8/16 CH, đầu vào âm thanh 1/1/1 CH, phát lại đồng thời 4/8/16 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2700TS-CL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2100TS-CL

  Đầu ghi hình 4/8/16 kênh 1080P lite TD-2100TS-CL

  Đầu ghi hình 4/8/16 kênh 1080P lite TD-2100TS-CL

  Dòng TD-2100TS-CL là DVR độ nét cao 4/8/16 CH 1080P lite có khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  TD-2100TS-CL hỗ trợ đầu vào video 4/8/16 CH, đầu vào âm thanh 1/1/1 CH, phát lại đồng thời 4/8/16 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2100TS-CL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2008TS-CL

  Đầu ghi hình 8 kênh 1080P lite TVI TD-2008TS-CL

  Đầu ghi hình 8 kênh 1080P lite TVI TD-2008TS-CL

  TD-2008TS-CL là DVR độ nét cao 8CH 1080P lite TVI với khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trong mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  TD-2008TS-CL hỗ trợ đầu vào video 8 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH và phát lại đồng thời 8 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2008TS-CL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2008TS-HL

  Đầu ghi hình 8 kênh TD-2008TS-HL

  Đầu ghi hình 8 kênh TD-2008TS-HL

  Loạt sản phẩm có thể kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.265 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực ở mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống. Dòng này hỗ trợ đầu vào video 8 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH, phát lại đồng thời 8 CH.
  Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, trung chuyển

  Mã: TD-2008TS-HL Danh mục: , Từ khóa:
 • TD-2100TS-S

  Đầu ghi hình 8/16 kênh 1080P lite HD TD-2100TS-S

  Đầu ghi hình 8/16 kênh 1080P lite HD TD-2100TS-S

  Dòng TD-2100TS-S là DVR độ nét cao 8/16 CH 1080P với khả năng kết nối đồng thời camera analog và IP, áp dụng định dạng nén cấu hình cao H.264 tiêu chuẩn và kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình theo thời gian thực trên mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  TD-2100TS-S hỗ trợ đầu vào video 8/16 CH, đầu vào âm thanh 1/1 CH, phát lại đồng thời 8/16 CH. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu an ninh khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.

  Mã: TD-2100TS-S Danh mục: , Từ khóa:

Hiển thị tất cả 11 kết quả