Miền Bắc 0914.348.397
Miền Trung 0983.04.88.14
Miền Nam 0975.907.336

Phần mềm – Công cụ

NameVersionSizeDownload
IP Manager ToolV1.0.7.1810.20M
IP Tool 3.0.2.7V3.0.2.79.16M
NVMS List x64 Ver2.1.3.21020.exe2.1.3.21020311.49M
SuperCam Plus_1.9.6_v2898_HMS.zip1.9.660M
SuperCam Plus_1.9.6_v2898_HMS_apk1.9.659.42M
FaceAlbum Manager Tool16M
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup10.0.30319.14.83 MB
N9000-HDDtool-RPAS1.2.0.008116M
VideoStorageTool3.7M
SD Player17M