Miền Bắc 0914.348.397
Miền Trung 0983.04.88.14
Miền Nam 0975.907.336

TD-A616E-E All-in-One Server

Mã: TD-A616E-E

– Giám sát các trạng thái khác nhau của máy chủ lưu trữ, chẳng hạn như trạng thái kết nối, trạng thái mạng, trạng thái phần cứng, v.v.; đánh giá mức độ lỗi theo âm thanh còi; ghi nhận kịp thời thông tin sự kiện và nhật ký hoạt động của thiết bị; cung cấp giải pháp đầy đủ về giám sát và cảnh báo thời gian thực của thiết bị